CADT®

De basis van CADT® wordt gevormd door de gedachten over de betekenis van archetypische beelden, de samenhang met de diverse menstypen en het persoonlijk onbewuste. CADT is een verfijnde methode voor persoonlijk onderzoek naar (kern)competenties, aangepast gedrag en de mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling.
Elk individu heeft andere drijfveren en leeft in een andere belevingswereld. De werkelijke sturing van ieder mens wordt dan ook bepaald door deze belevingswereld die bestaat uit zowel bewuste als onbewuste processen.

CADT® staat voor Competence Analysis & Development Tool. Deze methode is gebaseerd op de JUNGIAANSE psychologische typeringen.

De CADT® meting is uniek. Uniek, omdat dit instrument óók inzicht geeft en een verschil maakt in competenties, die als aangepast gedrag worden ingezet.
Wanneer er druk komt te staan op deze competenties kan dit leiden tot het niet optimaal functioneren in het dagelijks leven (zowel privé als zakelijk), omdat deze competenties zich manifesteren als energievreters, met als gevolg, (over)vermoeidheid, stress en in een vergevorderd stadium een burn-out.

Het CADT® instrument is zeer divers inzetbaar en kan ingezet worden als basis voor coaching assessment, loopbaanbegeleiding, profielmatching, talenterkenning en persoonlijke ontwikkeling. Maar ook kunnen de resultaten van de metingen gebruikt worden bij samenwerkingsproblematiek, conflicthantering, fusies, outsourcing en reorganisaties.

Voordelen CADT®:
• CADT® is evidence-based;
• CADT® meet werkelijke competenties en potentieel;
• CADT® matcht op wervingsprofielen;
• CADT® biedt individueel ontwikkeladvies;
• CADT® is efficiënt: korte doorlooptijd met volledige rapportage;
• CADT® zorgt voor lage belasting van het individu in tijd en van het denkvermogen.

Mochten wij uw interesse gewekt hebben over deze unieke meting en wilt u graag meer informatie ontvangen dan kunt u natuurlijk CONTACT met ons opnemen.

Bron: Jungiaans Instituut Nijmegen